Μαρίνα Μπιτζίλη

Μαρίνα Μπιτζίλη

Δευτέρα, 15 Δεκεμβρίου 2014 18:34

My blog

Hi, my name is Marina.I'm 11 and I'm from Greece. I go to 89th primary school and I'm in class 6.I go dancing once a week.it's on Saturday morning from 11:00 to 12:00. I dance around the class and do tricks.We sometimes dance with a partner.It's good exercise and there you can learn to dance.I also go to an English class.I go 3 times a week.It's on Mondays from 19:30 to 20:30 ,Tuesdays and Thursdays from 16:30 to 18:00. There I can learn how to read, write and speak in English. It's fun and I'm really interested in English.

Πού είμαστε

Where are we?

Ηλία Ηλιού 64 - 66 και Κουτσονίκα 5

Νέος Κόσμος 11744
Άνωθεν τράπεζας Πειραιώς
1ος όροφος (είσοδος από Κουτσονίκα)
πλησίον στάσης μετρό Νέος Κόσμος

Επικοινωνία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τις ακόλουθες ώρες:

Δευ-Παρ: 8πμ – 11μμ

Σαβ: 8πμ – 8μμ

Τηλ. 210 9029 307

Φαξ. 210 9029 308